Tandkødsbetændelse - Gingivitis - Frederiksborg Slot Tandlægerne - www.tand3400.dk

Tandkødsbetændelse - Gingivitis

Gingivitis – Tandkødsbetændelse

Sundt tandkød er stramt og blegt og har en nubret overflade. Sundt tandkød bløder heller aldrig, når man børster tænder. Ved betændelse i tandkødet bliver det rødt, hævet, blødt, blankt og bløder let ved tandbørstning. Hvis tandkødsbetændelsen ikke behandles, bliver tandkødslommerne dybere omkring tænderne, og betændelsen når til sidst også ned i kæbeknoglen, som derved angribes. Dette kan føre til parodontose. Har du symptomer på betændelse i tandkødet, så kontakt os på tlf 73709037.

Tandkødsbetændelse behandles kun ved, at du børster dine tænder rene 2 gange dagligt og dermed fjerner de bakteriebelægninger, der dannes på tænderne. Tandlægen kan skabe forudsætningerne for en god mundhygiejne ved at fjerne tandsten og gøre overgangen mellem fyldninger og tandoverflade så jævn som mulig. Desuden kan vi give dig den nødvendige instruktion i, hvordan du på bedste vis kan fjerne bakteriebelægningerne på dine tænder.

Alle tilfælde af tandkødsbetændelse går væk, når man har skabt gode forudsætninger for at fjerne bakteriebelægningerne og har forbedret mundhygiejnen med grundig daglig renhold.

Det er dog op til dig herefter selv at fortsætte med den teknik, du har lært at benytte for at holde tandkødet sundt og stramt. I modsat fald vender betændelsen tilbage og kan udvikle sig videre til parodontose.

Børst tænderne rene 2 x dagligt

Brug tandpasta med et fluorindhold på 1450 Ppm (ppm-parts per million)

Skyld ikke munden med vand efter tandbørstning

Brug tandtråd dagligt

Gå regelmæssigt til tandlæge

Kontakt os på tlf 73709037

© 2021 Tandlæge Sara Koefoed

TANDLÆGE SARA KOEFOED ApS • Telefon 73 70 90 37 E-mail info@tand3400.dk
Slotsgade 38, 2. sal • 3400 Hillerød
CVR: 36202149