Brobehandling

Brobehandling
Når en eller flere tænder er mistet, er behandling med en bro en af de mulige
løsninger. En brobehandling sikrer, at du får nye tænder, der ligner og føles som om,
de var dine egne.
Ved brobehandling benytter vi nabotænderne, når vi skal erstatte de mistede tænder.
Fremstilling af en bro er den samme som ved kronebehandling.
En bro vil i mange tilfælde være den rigtige løsning, hvis nabotænderne i forvejen har
større fyldninger, da tilslibningen da vil være meget skånsom. Er der derimod tale om
intakte nabotænder vil behandling med implantat oftest være den korrekte løsning. På
klinikken har vi mange års erfaring med fast protetik, og en grundig individuel
vejledning er det første sikre skridt, når vi skal planlægge din behandling.
© 2021 Tandlæge Sara Koefoed

TANDLÆGE SARA KOEFOED ApS • Telefon 73 70 90 37 E-mail info@tand3400.dk
Slotsgade 38, 2. sal • 3400 Hillerød
CVR: 36202149